ธรรมะออนไลน์ >>เสียงธรรม >>หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี สมเด็จโต[2]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่ดูลย์ อตุโล[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่บุดดา ถาวโร[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่หลุย จันทสาโร[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี ท่านพ่อลี ธมฺมธโร[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่ขาว อนาลโย[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่คำดี ปภาโส[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่สิม พุทธาจาโร[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ[40]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงพ่อเกษม เขมโก [1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (องค์ที่19)[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่อ่อนสา[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่หลอด ปโมทิโต[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท[1]
เสียงธรรม : หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
โดย  admin

เสียงธรรม : หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท

 
 
 

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP


สารคดีหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
 
ดูวิดีโอออนไลน์


 

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

หลวงปู่เจี๊ยะ 1 MP3 ประวัติ (44:51)

002

หลวงปู่เจี๊ยะ 2 MP3 ประวัติ (44:47)

003

หลวงปู่เจี๊ยะ ณ วัดธรรมสถิตย์ (35:11)

004

การพิจารณากาย 13 ส.ค. 24 (38:40)

005

การใคร่ครวญพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญ (24:55)

006

ปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิ 7 ส.ค. 26 (29:30)

007

แสงสว่างทั้งหลายสว่างเหนือปัญญาไม่มี (24:19)

008

งานหลวงปู่หลุย 28 ธ.ค. 27 (31:22)

009

ชาดกเรื่อง ตา - ยาย 12 ม.ค. 30 (46:58)

010

นึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธ 24 ส.ค. 26 (29:53)

011

เทศน์ที่บ้านคุณ สุวิทย์ หวั่งหลี ธ.ค. 31 (25:31)

012

ธรรมและปฏิบัติสมาธิภาวนา 26/11/30 (43:42)

013

เทศน์ที่ แบงค์ชาติ 26/11/30 (44:08)

014

บวชกาย - บวชใจ 13 ส.ค. 24 (39:46)

015

บวชเพื่ออะไร 16 ส.ค. 24 (24:01)

016

ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา (22:23)

017

นั่งนานว่าพุทโธมากๆ 22 ก.ย. 23 (31:23)

018

เตสํ วูปสโมสุโข (29:52)

019

รูป อนัตตา (24:46)

020

หนทางเข้าสู่อริยะมรรค (29:37)

021

จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหนฺ (30:42)

022

รูป อนิจจัง (23:54)

023

สมโถจ วิปัสนา 2 ส.ค. 23 (24:31)

024

พูดคุยชาวโพธาราม ธ.ค. 32 (62:16)

025

ทำอย่างไรให้ใจสงบ 30 ส.ค. 24 (42:31)

026

ณ พุทธมณฑล 31/1/31(เทปตัดต่อ) (59:29)

027

ถามปัญหาธรรมะบ้าน คุณสุวิทย์ (14:12)

028

พูดคุยทั่วไป (29:01)

029

สนทนาธรรม (27:09)

030

เตสัง วูป สโม สุโข (29:42)

031

หลวงปู่เจี๊ยะ - 31 หลวงปู่เจี๊ยะ-- (46:41)

032

ถามตอบ 26 พ.mp3

033

ถามตอบ.mp3

034

ถามตอบ (6:44)

035

12 พ.ค. 33 (31:13)

036

9 ส.ค. 23 (37:03)

037

30 ส.ค. 24 (42:31)

038

3 ก.ย. 25 (30:29)

039

24 ส.ค. 26 (28:16)

040

24 ส.ค. 26 (ไม่ซํ้า ) (21:51)


 


 
 
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.fungdham.com

เมื่อ 4 มิถุนายน 2552
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
รายละเอียด
   ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี
***กรอกรหัสที่เห็นในช่องข้างบนครับ
 
 
 
© 2009 Thaicenterway.com