ธรรมะออนไลน์ >>เสียงธรรม >>หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี สมเด็จโต[2]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่ดูลย์ อตุโล[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่บุดดา ถาวโร[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่หลุย จันทสาโร[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี ท่านพ่อลี ธมฺมธโร[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่ขาว อนาลโย[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่คำดี ปภาโส[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่สิม พุทธาจาโร[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ[40]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงพ่อเกษม เขมโก [1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (องค์ที่19)[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่อ่อนสา[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่หลอด ปโมทิโต[1]
ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท[1]
เสียงธรรม : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
โดย  admin

เสียงธรรม : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 
     
 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

CD ชุด 100 ปี เทสก์รังสี จำนวน 3 แผ่น

 

ที่

ชุดซีดี

 

 

001

CD แผ่นที่ 1

 

002

CD แผ่นที่ 2

 

003

CD แผ่นที่ 3

 
       
รวมธรรมบรรยาย

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ความเสื่อมสูญของชีวิต

002

อนัตตา

003

การทำความดี

004

กรรม

005

ความงามในพุทธศาสนา

006

มนุษย์สมบัติ

007

ฝังรากพุทธศาสนา

008

จิต

009

จิตที่ควรชมและขนาบ

010

ที่พึ่งที่อาศัย

011

ธรรมอาศัยความสงบ

012

มรณานุสติ

013

ความตื่น (ปีใหม่)

014

ผลของการปฏิบัติ

015

อวิชชา

016

รู้โลกให้เป็นธรรม

017

เครื่องเปรียบเทียบในการปฏิบัติ

018

ศีล สมาธิ ปัญญา

019

คุณพระพุทธ (1)

020

คุณพระพุทธ (2)

021

คุณพระธรรม

022

คุณพระรัตนตรัย

023

วิธีหาจิต

024

สังวร

025

เมตตา

026

อารมณ์

027

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

028
ธาตุสี่ (๒)
029
จิตใจ
030
ความประมาทและไม่ประมาท
031
หิริ
032
ความเกิดดับ
033
ใจ (๒)
034
ความแก่
035
ศรัทธา
036
กัมมัฏฐาน
037
ความเกิดความดับ
038
เบื้องต้นการภาวนา
039
ต้นตอสมาธิภาวนา
040
ธรรมของเก่า
041
ขันธโลก
042
วิธีปฏิบัติเบื้องต้น (๒)
043
การแจกอักขรพยัญชนะ
044
วิธีภาวนา
045
ศรัทธาและความไม่ประมาท
046
คนสี่เหล่า
047
มัจจุราช
048
วิธีหาจิต (๒)
049
พิจารณาความตาย
050
วิธีหัดสมาธิ
051
ความสงบ
052
บันได ๓ ขั้น
       

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

กรรม.mp3

002

กระจกเครื่องส่อง.mp3

003

กายคตาสติ.mp3

004

การกำหนดรู้ทุกข์.mp3

005

การค้ากำไร ขาดทุน.mp3

006

การฝึกหัดสมาธิ.mp3

007

การฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ

008

การฟังธรรม.mp3

009

กิเลส.mp3

010

กิเลส2.mp3

011

ขันธโลก.mp3

012

ขันธ์5.mp3

013

ขั้นตอนพระพุทธศาสนา.mp3

014

ความตื่น.mp3

015

ความประมาท.mp3

016

ความปลอดโปร่ง.mp3

017

ความรัก.mp3

018

ความหมั่นเพียร.mp3

019

ความเกิดดับ.mp3

020

ความแก่.mp3

021

คุณพระพุทธ.mp3

022

คูหาใจ.mp3

023

จาคานุสสติ.mp3

024

จิต ใจ.mp3

025

จิต.mp3

026

จิตหลอกลวง.mp3

027

ตั้งสติพิจารณากายกับใจ.mp3

028

ต้นตอและที่ดับของพระพุทธศาสนา

029

ทาน ศีล.mp3

030

ที่ตั้งเจริญเสื่อมของพระพุทธศาสนา

031

ทุกข์.mp3

032

ธรรม.mp3

033

ธรรมประทีป.mp3

034

ธรรมะเป็นของเก่า.mp3

035

ธรรมานุสสติ.mp3

036

ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร.mp3

037

ธาตุ4.mp3

038

ธาตุวัฏฐาน.mp3

039

นักรบ.mp3

040

นิโรธ.mp3

041

บังสุกุลเป็น.mp3

042

บันได 3 ชั้น.mp3

043

ผู้ไม่จน.mp3

044

ฝึกหัดจิต.mp3

045

พระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า

046

พระธรรมในพระพุทธศาสนา.mp3

047

พระพุทธศาสนาเกิดที่ใจ.mp3

048

พระรัตนตรัย.mp3

049

พระศาสนา.mp3

050

พัฒนาใจ.mp3

051

พิษเกิดจากกายกับใจ.mp3

052

พุทธศาสนากับสังคม.mp3

053

พุทธศาสนามีคุณค่ามหาศาล.mp3

054

พุทธานุสสติ.mp3

055

ภาวนา.mp3

056

มนุษย์แปลกประหลาด.mp3

057

มรณานุสสติ.mp3

058

มรรค.mp3

059

มัคคสมังคี.mp3

060

มารห้า.mp3

061

รวมใจ.mp3

062

รังกิเลส.mp3

063

รูปธรรม นามธรรม.mp3

064

ลักขโมย.mp3

065

ลิงติดตัง.mp3

066

วันปวารณาออกพรรษา.mp3

067

วันมาฆบูชา.mp3

068

วันวิสาขบูชา.mp3

069

วันเกิดพระอาจารย์.mp3

070

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา.mp3

071

วิธีภาวนา.mp3

072

วิธีเข้าถึงพระรัตนตรัย.mp3

073

ศรัทธา ปัญญา.mp3

074

ศรัทธา.mp3

075

ศรัทธาและความไม่ประมาท.mp3

076

ศาสนา.mp3

077

ศีลธรรม.mp3

078

สติ จิต ใจ.mp3

079

สติ รักษาจิต.mp3

080

สติปัญญา.mp3

081

สติปัฏฐาน4-กายานุปัสสนา.mp3

082

สติปัฏฐาน4-จิตตานุปัสสนา.mp3

083

สติปัฏฐาน4-ธรรมานุปัสสนา.mp3

084

สติปัฏฐาน4-เวทนานุปัสสนา.mp3

085

สภาวธรรม.mp3

086

สังคายนา.mp3

087

สังฆานุสสติ.mp3

088

สีลานุสสติ.mp3

089

หนี้พระคุณ.mp3

090

หลักการฟังธรรมเทศนา.mp3

091

อนัตตลักขณสูตร.mp3

092

อนัตตา.mp3

093

อวิชชา.mp3

094

อัปปมัญญา4.mp3

095

อานาปานสติ.mp3

096

อายตนะ6.mp3

097

อายตนะภายนอกภายใน.mp3

098

อารมณ์.mp3

099

อุปสมานุสสติ.mp3

100

เกิด ดับ.mp3

101

เครื่องขยาย(ลำโพง).mp3

102

เทวตานุสสติ.mp3

103

เปลือก กระพี้ แก่น.mp3

104

เพียรรักษาความดี.mp3

105

เราเป็นหนี้ของโลก.mp3

106

แก่ เจ็บ ตาย.mp3

107

แนวปฏิบัติ - .mp3

108

แยบคายอุบาย.mp3

109

แยบคายในการแก้ทุกข์.mp3

110

โลกธาตุ.mp3

111

ใจ.mp3

112

ไตรสรณคมน์.mp3

113

ไฟราคะ โทสะ โมหะ.mp3

       
       

  
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.fungdham.com

เมื่อ 4 มิถุนายน 2552
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
รายละเอียด
   ลงประกาศฟรี ลงประกาศ เพิ่มเว็บ โฆษณาฟรี ประกาศซื้อขายฟรีี โปรโมทเว็บ ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย เพิ่มเว็บฟรี
***กรอกรหัสที่เห็นในช่องข้างบนครับ
 
 
 
© 2009 Thaicenterway.com