China Chapter

จีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างขวางและมีประชากรอาศัยอยู่มากตามท้องที่ต่างๆทำให้มีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่ เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้จีนยังมีทั้งศิลปะการแสดงและสถาปัตยกรรมอันเ
www.chinachapter.com
คำค้น:   เที่ยวจีนภาษาจีนวัฒนธรรมจีนภาพยนตร์จีนปรัชญาจีนวรรณกรรมจีน
 [จำนวนผู้เยี่ยมชม 663 ครั้ง]
© 2009 Thaicenterway.com