kfda.freevar.com/kfda2.html

เป็นเว็บไซต์ ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ยื่นคำขอรับป้ายรับรองมาตรฐานร้านอาหารสะอาดรสชาตอร่อย หรือ อาหารปลอดภัย และยื่นหรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขตพื้นที่ อำเภอกุดจับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
kfda.freevar.com/kfda2.html
คำค้น:   cfgt+foodsafety+งานคุ้มครองผู้บริโภค+ร.พ.กุดจับ
 [จำนวนผู้เยี่ยมชม 767 ครั้ง]
© 2009 Thaicenterway.com